MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS
 
 

 
 
MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS
MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS
 

ورود کاربرانپرداخت آنلاین

مبلغ تراکنش (ريال):

   
صفحه اصلی
نمونه طرح خام کسب و کار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

طرح كسب وكار
(Business Plan)


عنوان طرح

 

 


نام و نام‌خانوادگي طراح: ..............................................

 


استان/ شهرستان: .............................. تاريخ: ................................


استاد:زارع یکتا
1- بخش معرفي


 نام و نشاني شركت نام خودتان يا مالكين، مديران و پرسنل كليدي


 نشاني، شماره تلفن، دورنگار و پست الكترونيكي


 اعلام محرمانه بودن گزارش (اين قسمت به منظور حفظ موارد امنيتي است)
 فهرست مطالب طرح


2- خلاصه مديريتي
در خلاصة مديريتي مواردي از قبيل، توصيف زمينة كسب وكار و اصل موضوع، فرصت و استراتژي، بازار هدف، مزيت‌هاي رقابتي، سوددهي بايد به صورت خلاصه بيان شود.
پس از مطالعة نمونه زير، خلاصه مديريتي طرح خود را تهيه نماييد.

 

 

 

 

 

 

 


3- نوع صنعت، سازمان، محصولات و خدمات
نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهديدات صنعت مورد نظر شما جهت فعاليت، كدامند؟
موانع ورود به اين صنعت كدامند؟ خصوصيات و كاربردهاي محصول/ خدمت شما چيست؟ وجه متمايز محصول/خدمت شما با ساير محصولات بازار چيست؟ نحوة توليد محصول/ خدمت شما به چه صورتي است؟


4- برنامة بازاريابي
 مشتريان
مشتريان شما چه كساني هستند؟ چرا بازار به محصولات/ خدمات شما نياز دارد؟ اين بازار تا چه مدت به اين محصولات/ خدمات نياز دارد؟ رابطة بين مصرف‌كننده و خريدار اصلي به چه صورتي است؟ مشتريان شما چه ويژگي‌هايي (سن، جنس، سبك زندگي مستقل) دارند؟


 اندازة بازار
اندازة بازار را مشخص كنيد و نشان دهيد در برآورد اندازه بازار تا چه حد به عواملي از قبيل علاقه‌مندي مشتريان به محصولات/ خدمات شما، سطح درآمد آن‌ها و نحوة دسترسي‌شان به محصولات/ خدمات خود توجه كرده‌ايد؟


 تخمين سهم بازار و فروش
براي محصول شما در بازار چه مقدار تقاضا وجود دارد؟ از كداميك از روش‌هاي برآورد بازار استفاده كرده‌ايد؟ از چه منابعي براي تعيين تقاضاي بازار استفاده كرده‌ايد؟ روند تغيير تقاضا به چه صورتي است؟


 ارزيابي آينده بازار
در آينده چه سهمي از بازار را به دست خواهيد آورد؟

 رقابت، حساسيت‌ها و خطرها
رقباي بنگاه و كسب وكار شما چه كساني هستند؟ نقاط ضعف و قوت/ رقبا چيست؟ رقبايتان در چه سطحي هستند؟ اگر فكر مي‌كنيد رقبايي وجود دارند كه شما مي‌توانيد بخشي از بازار آن‌ها را تصاحب كنيد، در مورد نحوة انجام اين‌كار توضيح دهيد؟


 قيمت‌گذاري
چگونه براي محصولات و خدمات توليد شدة خود، قيمت تعيين خواهيدكرد؟ كدام‌يك از روش‌هاي مديريت قيمت‌ها را به كار خواهيد گرفت؟

 تبليغات
رسانه‌هايي را كه براي آگهي و تبليغات محصولات/ خدمات خود به كار مي‌گيرد، كدامند؟ كانال‌هايي را كه به منظور جذب مشتري به كار گرفته‌ايد، كدامند؟ آيا براي تبليغات محصولات/ خدمات خود از متخصصين خارج از شركت استفاده كرده‌ايد؟ در مورد توانايي‌ها و شايستگي‌هاي آنها توضيح دهيد.


 شيوة فروش
چه كساني محصولات شما را خواهند فروخت؟ چه روش‌هايي را براي فروش محصولات خود به كار خواهيد گرفت؟ (تلفني، مكاتبة پستي، ارائه مستقيم به مشتري، شركت در نمايشگاه و غيره) آموزش فروشنده‌ها را چگونه برنامه‌ريزي مي‌كنيد؟ چه روش‌هايي را براي پرداخت به مشتريان پيشنهاد مي‌كنيد؟ براي فروش محصولات خود از چه كانال‌هايي بهره مي‌گيريد؟ چگونه به شكايت مشتريان رسيدگي مي‌كنيد؟ توزيع
كانال‌هاي اولية توزيع كدامند؟ (فروشگاه‌هاي خرده‌ فروشي، عمده فروشي، اينترنت يا غيره)
آيا زنجيرة كامل توزيع متعلق به شماست يا عوامل واسطه‌اي ديگر عوامل توزيع را به كار مي‌گيرند؟ آيا كانال‌هاي توزيع با تصويري كه از شركت و محصولات شما در جامعه وجود دارد سازگار است؟ آيا بسته‌بندي محصولات شما براي كانال‌هاي توزيعي كه در نظر گرفتيد، مناسبند؟ آيا كانال‌هاي توزيع انتخابي شما از نظر هزينه مقرون به صرفه هستند؟


5- برنامه‌هاي طرح و توسعه
آيا تحقيقات قبل از توليد و توزيع محصول انجام داده ايد؟ براي توسعة محصول در آينده چه برنامه‌هايي داريد؟ چه جانشين‌ها و مكمل‌‌هايي براي محصولات/ خدمات خود در نظر گرفته‌ايد؟6- چارچوب قانوني و عوامل اجتماعي و محيطي
مجوزها و تأييده‌هاي مورد نياز شما كدامند؟ آيا كسب وكار شما به موضوعات مهم اجتماعي كه به امنيت، آسايش و سعادت كاركنان مربوط است احترام مي‌گذارد؟ آيا كسب و كار شما براي منطقه‌اي كه در آن قرار داريد توسعه و منافع اجتماعي به همراه مي‌آورد؟ آيا قوانين و مقررات زيست محيطي را در نظر مي‌گيريد؟

7- برنامة عملياتي و توليد

 فن‌آوري و روش توليد مناسب
تكنولوژي مورد نياز براي توليد محصول خود را مشخص نماييد. مراحل و روش توليد
مراحل توليد و ساخت محصولات و جريان ورود مواد اولية اصلي تا مرحلة بسته‌بندي محصولات را تشريح نماييد.


 مواد اوليه و مواد بسته‌بندي
مواد اوليه مورد استفاده در توليد چه مشخصات و ويژگي‌هايي دارند؟ ميزان دسترسي به مواد اوليه به چه ميزان است؟ نحوة انبار شدن مواد اوليه و مواد بسته‌بندي به چه صورتي است؟


 برآورد نيروي انساني مورد نياز
هر يك از بخش‌هاي گوناگون شركت به چند نفر پرسنل نياز دارد؟ مهارت و تحصيلات پرسنل بايد در چه سطحي باشد؟ چه نوع روابط سازماني بايد بين آنها برقرار باشد؟ هزينه‌هاي پرسنلي به تفكيك گروه‌هاي كاري چقدر است؟ برآورد فضاي مورد نياز طرح
به چه ميزان فضا براي بخش‌هاي توليد و عمليات نياز داريد؟ فضاي مورد نياز براي بخش‌هاي اداري، رفاهي و كارگري را مشخص نماييد.

 برآورد هزينه‌هاي راه‌اندازي و شروع توليد
براي برآورد هزينه‌هاي راه‌اندازي و شروع توليد، ميزان سرمايه‌گذاري ثابت، سرمايه در گردش و هزينه‌هاي توليد پيش‌بيني مي‌گردد.
ميزان سرمايه‌گذاري ثابت و امكانات و تأسيسات مورد نياز يك طرح مطابق جداول زير پيش‌بيني مي‌گردد.


زمين
رديف تاريخ متراژ مورد نياز متراژ خريداري شده نحوه خريد يا واگذاري بهاي هر متر مربع بهاي كل ساير هزينه‌هاي مربوطه مبلغ كل
پرداخت شده باقيمانده


تسطيح و محوطه‌سازي

شرح عمليات متراژ مورد نياز قيمت هر متر يا متر مربع قيمت كل
تسطيح و خاكبرداري
ديواركشي
خيابان‌كشي
جدول‌بندي
فضاي سبز
پاركينگ
روشنايي محوطه
جمع

ساختمانها

رديف نوع ساختمان تعداد متراژ مصالح مورد نياز هزينه هر متر مربع هزينه كل ملاحظات
1 ساختمان توليدي
2 ساختمان اداري
3 ساختمان رفاهي
4 انبار مواد اوليه و قطعات يدكي
5 انبار كالاي ساخته شده
6 ساختمان پست برق
7 ساختمان نگهباني
8 ساختمان مسكوني
9 ساير ...
10 ساير ...
جمع كل


تأسيسات

رديف شرح تأسيسات تعداد / مقدار (واحد) مصرف ساليانه هزينه يك واحد (ريال) هزينه كل هزينه حمل و نصب جمع كل (ريال) ملاحظات
1 حق انشعاب برق
2 ترانسفورماتور
3 كابل‌كشي
4 تابلوها
5 ساير تجهيزات برق‌رساني
6 سيستم تهويه
7 ژنراتور
8 حق انشعاب آب
9 حفر چاه و تجهيزات لازم
10 احداث منبع هوايي
11 دستگاه تصفيه و مخزن‌ها
12 تانكرها
13 كمپرسورها
14 ديگ‌هاي بخار
15 سيستم فاضلاب
16 سيستم اطفاي حريق
17 ساير


ابزارآلات و وسايل فني و آزمايشگاهي

رديف اقلام مورد نياز تعداد هزينة واحد (هزار ريال) هزينة كل (ميليون ريال)

 

 

 

 

ماشين‌آلات و تجهيزات

رديف نام ماشين‌آلات و تجهيزات مشخصات فني ظرفيت و قدرت شركت سازنده تعداد قيمت هر واحد قيمت كل هزينه‌هاي داخلي قيمت كل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع


وسايط نقليه

رديف نام وسايط نقليه مشخصات فني كشور سازنده تعداد قيمت (سيف/سي‌انداف)
(ارز) هزينه‌هاي داخلي
(ريال) قيمت كل (ريال) خريد داخل
(قيمت كل- ريال)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
جمع

 

اداري و كارگاهي

رديف شرح وسايل تعداد مشخصات فني قيمت يك واحد (ريال) قيمت كل (ريال) هزينه حمل و نصب جمع كل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و متفرقه

رديف شرح محاسبات مبلغ كل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

 

 

 

هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري و هزينه‌هاي تأسيس

رديف شرح محاسبات مبلغ كل

 

 

 

 

برآورد سرمايه در گردش در يك طرح مطابق جدول زير صورت مي‌گيرد.

رديف شرح محاسبات مبلغ كل

 

 

 

هزينه‌هاي توليد براي حداكثر ظرفيت در يك طرح مطابق جداول زير پيش‌بيني مي‌گردد.

مواد اوليه و بسته‌بندي

رديف مواد مورد نياز محل تهيه ظرفيت مورد انتظار ميزان مصرف يك واحد محصول (با توجه به ضايعات عادي) مصرف كل (واحد) قيمت يك واحد ارزش سيف / سي‌انداف
با قيمت داخلي (ريال) هزينه‌هاي داخلي (ريال) قيمت كل در كارخانه
حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم

رديف محل خدمت تعداد حقوق و مزاياي ماهانه حقوق و مزاياي ساليانه (15 ماه) بيمه سهم كارفرما دستمزد مستقيم توليد دستمزد غير مستقيم توليد اداري و توزيع و فروش ملاحظات
آب و برق و سوخت

رديف شرح واحد ظرفيت مورد انتظار مصرف ساليانه هزينه هر واحد هزينه كل (ريال) ملاحظات
1 برق مصرفي
2 آب مصرفي
3 گاز
4 گازوئيل
5 بنزين
6 نفت
حجم كل

تعميرات و نگهداري

رديف شرح درصد مبلغ كل هزينه
1 ساختمان‌ها
2 ماشين‌آلات و تجهيزات
3 تأسيسات
4 وسايط نقليه
5 وسايل فني و آزمايشگاهي
6 وسايل اداري و كارگاهي
جمع


هزينه استهلاك

رديف شرح روش استهلاك درصد مبلغ كل هزينه
1 ساختمان‌ها
2 ماشين‌آلات و تجهيزات
3 تأسيسات
4 وسايط نقليه
5 وسايل فني و آزمايشگاهي
6 وسايل اداري و كارگاهي
7 هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري
8 هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده
جمع


هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و متفرقه

رديف شرح محاسبات مبلغ كل

 

 

 

جمع كل هزينه‌ها

رديف شرح مبلغ كل

 

 


جمع

8- ساختار سازماني
مشكل مالكيت كسب وكار خود را مشخص نماييد. (شخصي، مشاركتي، سهامي) به طور خلاصه در مورد افرادي كه حاكميت و كنترل سازمان را در اختيار دارند (نام، فعاليت، ميزان تحصيلات، اشتغال) توضيح دهيد. افراد مهم و كليدي شركت (مديرعامل، مدير مالي، مدير بازاريابي، مدير توليد) را معرفي نماييد.


9- برنامة زمان‌بندي
براي كليه عمليات و فعاليت‌ها نظير، عمليات ساختماني، تهية مواد اوليه، خريد ماشين‌آلات، راه‌اندازي آزمايشي و ... پيش‌بيني زماني را انجام دهيد.10- ريسك‌ها، مشكلات و مفروضات اساسي
در اين بخش مشخص كنيد، از وارد شدن در چه زمينه‌هايي بايد پرهيز نماييد؟ با مشكلاتي مانند تغييرات در نرخ بهره، تغييرات فناوري، تغيير سليقه و عادات مشتريان چگونه برخورد مي‌كنيد؟ با مشكلات مربوط به توليد، كيفيت و خسارات احتمالي كه توليد را متوقف مي‌سازد و زمان‌هاي ناشي از طولاني شدن زمان طراحي و توسعه محصول چگونه برخورد مي‌كنيد؟11- برنامة مالي
برنامه مالي شما بايد در برگيرندة ترازنامه، حساب عملكرد سود و زيان، پيش‌بيني حساب گردش وجوه نقد، محاسبة نقطة سر به سر، محاسبة دورة‌ بازگشت سرمايه و صورت‌هاي مالي باشد.


12- پيشنهادها
در اين بخش پيشنهادات موجود در زمينة سرمايه مورد نياز، نحوة جمع‌آوري سرمايه، مصرف وجوه، برگشت سرمايه و مواردي از اين قبيل مطرح مي‌گردد.


13- ضمائم
بخش ضمائم دربرگيرندة اطلاعات تكميلي در زمينة طرح مي‌باشد. اطلاعاتي مانند: بروشورها، كاتالوگ‌ها و مدارك مربوط به توليد، گزارش عملكرد مالي و گزارش بازرسان، مدارك قانوني، سوابق شغلي مديران و ساير اطلاعات مهم و مرتبط.

 

 

 

 

 
   

جستجو در سایت

اشتراک خبرنامه پیام کوتاهشماره تلفن همراه شما:

اشتراک
لغو عضویت

لطفا در ورود شماره خود دقت بفرمایید

آگهی

عضویت در خبرنامه
آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterکل بازدیدها1320843

ارتباط آنلاین با مسئول وب سایت

LiveZilla Live Help

 
MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS
MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS
   
MAK-CMS MAK-CMS MAK-CMS
LiveZilla Live Help